تری دی پانل

لیست قیمت تری دی پانل

نوع

نوع سیم

شبکه

قطر سیم

ضخامت فوم

دانسیته فوم

قیمت فی (تومان)


غیر باربر

سیاه

8×8

2.5

70

10

تماس بگیرید

سیاه

8×8

2.5

100

10

تماس بگیرید

سیاه

5×5

2.5

60

10

تماس بگیرید

سیاه

5×5

2.5

100

10

تماس بگیرید
غیر باربر

گالوانیزه

8×8

2.2

40

10

تماس بگیرید

گالوانیزه

8×8

2.2

80

10

تماس بگیرید

گالوانیزه

8×8

2.5

40

10

تماس بگیرید

گالوانیزه

8×8

2.5

80

10

تماس بگیرید

گالوانیزه

5×5

2.2

40

10

تماس بگیرید

گالوانیزه

5×5

2.2

80

10

تماس بگیرید

گالوانیزه

5×5

2.5

40

10

تماس بگیرید

گالوانیزه

5×5

2.5

80

10

تماس بگیرید

باربر

سیاه

8×8

3.4

100

12

تماس بگیرید

سیاه

5×5

2.8

100

12

تماس بگیرید

عرض پانل1/2متر ثابت و طول آن به سفارش شما می باشد...تمام تمام قیمت ها تا تاریخ 97/02/15 معتبر می باشد

قیمت های فوق تحویل پروژه فقط در شیراز می باشد